Huisregels

Onderstaande regels zijn opgesteld om onze gasten de gelegenheid te geven om op een zo aangenaam mogelijke manier van de sauna gebruik te kunnen laten maken. Door aan deze huisregels mee te werken helpt iedereen mee aan een aangenaam verblijf. Daarvoor onze dank.

Het wordt zeer op prijs gesteld dat bij constatering dat andere gasten zich niet aan de regels houden, dit gemeld wordt aan ons team.

Met het betreden van deze accommodatie geven alle gasten aan zich te houden aan de hier geldende huisregels.

Algemene regels

 • De sauna is toegankelijk voor iedereen vanaf 18 jaar.
 • De aanwijzingen van het personeel dienen ten alle tijden direct opgevolgd te worden.
 • Roken is in het gehele gebouw verboden.
 • Het gebruik van alcohol en drugs in de sauna en rustruimtes is verboden.
 • Het maken van foto- en video-opnames is ten strengste verboden.
 • Mobiele telefoons of andere communicatie- en opnamemiddelen mogen niet meegenomen worden in de sauna.
 • Glaswerk is verboden in de sauna ruimtes.
 • Het dragen van badkleding is om hygienische redenen niet toegestaan.
 • Toegang tot Basic Sauna is alleen mogelijk met een Basic Sauna token. Bij het afsluiten van een abonnement ontvangt u deze token tegen betaling van een borgsom van 10,00. De borg wordt terugbetaald als de token weer wordt ingeleverd.
 • Bij verlies van de token kan tegen betaling van een nieuwe borgsom een nieuwe token worden verstrekt.
 • Een Basic Sauna abonnement en de toegangs-token zijn individueel en persoonsgebonden.
 • Tassen mogen niet meegenomen worden vanuit de kleedkamer naar de sauna- en relaxruimtes.
 • Het is niet toegestaan om zelf meegenomen eten of drank te nuttigen.
 • Verbaal en / of lichamelijk geweld , evenals ander storend gedrag, ongewenste en / of gewenste intimiteiten en luidruchtigheid worden in deze sauna niet getolereerd.
 • Een ieder die zich hinderlijk of aanstootgevend gedraagt of de huisregels overtreedt krijgt een waarschuwing.
 • Bij herhaalde overtreding van de huisregels zijn wij genoodzaakt tot onmiddellijke verwijdering plus ontzegging van de toegang over te gaan.
 • Bij een zware overtreding (te bepalen door de staf van Basic Sauna) wordt de Basic Sauna token geblokkeerd, wordt toegang tot de sauna direct ontzegt en wordt het lopende abonnement geannuleerd zonder teruggave van nog resterende abonnementsgelden.

Regels gebruik saunacabines

 • Douchen voor gebruik van de saunacabines is verplicht.
 • In de saunacabines zit of ligt u met uw hele lichaam op een grote handdoek (ook onder uw voeten) om de banken te beschermen en uit hygiene oogpunt voor uw mede gasten.
 • Verboden zelf water op de kachel te gieten.
 • Wanneer het druk is in de cabines neemt u een zittende houding aan.
 • Wanneer u de cabine verlaat zorgt u dat de deur zo kort mogelijk open staat.
 • Het is verplicht om teenslippers te dragen buiten de saunacabines.
 • Handdoeken mogen niet worden gedroogd in de saunacabines.

Al onze medewerkers hebben toestemming om bij diefstal of intimidatie, op welk vlak dan ook, de politie in te schakelen. De directie aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van schade aan personen of goederen.

Contactgegevens

Basic Sauna
De Stok 12
4703 SZ Roosendaal
0165-325946
info@basicsauna.nl

Metsj Point

Genieten van een welverdiende rust